Deszăpezire

Oferim servicii de deszăpezire pentru spații rezidențiale (alei, parcări, grădină, etc.) și trotuare, parcări de dimensiuni medii, esplanade, spații publice de dimensiuni medii etc. Contractele pot exista sub forma unor servicii de mentenanță lunară sau de intervenție ocazională. Deszăpezirea poate fi executată manual sau mecanic, în funcție de dificultatea lucrării.
Deszăpezire mecanizată cu freză de suflat zăpada la 8ml de la zona de acțiune – recomandată pentru spații deschise. Înlăturare zăpezii abia depuse cu ajutorul periei de asfalt – recomandată pentru trotuare. Dezăpezirea mecanizată este adresată aleilor sau parcărilor mici/medii.
Deszăpezire manuală pentru spații înguste, cu acces dificil sau în zone cu tasări de zăpadă prin:

Deszăpezire

Contactează-ne